AKHLAKUL KARIMAH, APA DAN BAGAIMANA?

Akhlakul Karimah, Apa dan Bagaimana?

❓Pertanyaan:
Apa kriteria seorang dikatakan memiliki Akhlakul Karimah ? Benarkah perkataan: “Meskipun nggak sholat yang penting akhlaknya baik.”

✏️Jawab:

“Apa itu Akhlakul karimah❓

Kapan seorang dikatakan berakhlak mulia

Jika kita ingin mengetahui hakekat Akhlakul karimah, lihatlah Nabi Muhammad shalallahu’alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang telah Alloh anugerahi dengan akhlak yang agung.

●> Akhlak beliau telah mendapatkan pujian dari Alloh Ta’ala dalam firman-Nya:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

“Dan sesungguhnya engkau (Wahai Nabi) benar-benar berada diatas akhlak yang agung.”
(QS. Al Qalam : 1)

AKHLAK KEPADA ALLOH DAN KEPADA MAKHLUK

👉🏻 Seorang dikatakan berakhlakul Karimah ketika dia memiliki akhlak yang baik kepada Alloh dan Akhlak yang baik kepada manusia.

📝 Para ulama menjelaskan bahwa seorang dikatakan berakhlak baik kepada Alloh ketika ada pada orang tersebut tiga perkara:

1️⃣- Ketika ada berita dari Alloh dalam Al Qur’an atau berita dari Rosul-Nya dalam As Sunnah, dengan tanpa keraguan dia membenarkan dan mempercayainya.

2️⃣- Ketika ada perintah atau larangan dari Alloh dan Rosululloh shalallahu’alaihi wasallam dia tunduk dengan perintah dan larangan tersebut.

3️⃣- Saat datang ujian dari Alloh dia bersabar menerima taqdir Alloh.

AKHLAK KEPADA MANUSIA

💬👉🏻 Adapun akhlak kepada manusia, seorang tabiin Al Hasan Al Bashri mendefinisikan Akhlak yang baik kepada manusia dalam perkataan beliau;

بذل الندی و كف الاذی و طلاقۃ الوجه

“Akhlak yang baik adalah:
👉🏻 Mencurahkan kebaikan,
👉🏻 menahan gangguan dan wajah yang berseri.

Orang yang berakhlak baik kepada manusia akan selalu berupaya mencurahkan segala kemampuan untuk berbuat baik Kpd manusia.

Dia juga berusaha menahan diri dari gangguan. Tidak mengganggu orang lain baik dengan lisan atau perbuatannya.

Dia juga berupaya senantiasa menyambut manusia dengan wajah yang berseri.

📍✅ Menjadi jelaslah bahwa seorang tidak dikatakan berakhlak mulia kecuali ketika dia berakhlak kepada Alloh dan berakhlak kepada manusia.

📍❌ Dan menjadi jelas pula ketidakbenaran ucapan sebagian orang:
“Meskipun nggak sholat yang penting akhlaknya baik.”

Ustadz Abu Ismail Muhammad Rijal حفظه الله تعالى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *