AL KHOUF PELITA HATI HAMBA YANG BERIMAN

Al-Khauf, Pelita Hati Hamba yang Beriman

Al-Ustadz Syafi’i bin Shalih al-Idrus

Al-Khauf (Rasa Takut)
Ketahuilah, Saudariku fillah (di jalan Allah), sesungguhnya al-khauf memiliki kedudukan yang sangat agung dalam ibadah dan sangat besar manfaatnya. Hukum al-khauf adalah fardhu ‘ain atas setiap hamba.
Allah berfirman,
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْ مِنِينَ ﴿١٧٥﴾
“… maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada-Ku jika kalian benar-benar orang yang beriman.” ( Ali ‘Imran: 175 )

☝ Abu Hafsh ‘Umar bin Maslamah al-Haddad an-Naisaburi berkata, “ Al-khauf merupakan pelita dalam hati. Dengannya tampak kebaikan dan kejelekan yang ada dalam hati. Segala sesuatu yang kamu takuti pasti kamu berusaha lari darinya, kecuali Allah. Jika kamu takut kepada-Nya, justru kamu berlari mendekat kepada-Nya.”

☝ Abu Sulaiman berkata, “Tidak ada satu hati pun yang lepas dari al-khauf melainkan pasti akan rusak.”

☝ Ibrahim bin Sufyan berkata, “Apabila al-khauf bersemayam dalam hati, dia akan membakar tempat-tempat syahwat dalam hati tersebut dan mengusir (kesenangan) dunia darinya,”

☝Dzun Nun berkata, “Manusia senantiasa berada di atas jalan (yang lurus) selama al-khauf belum lenyap dari diri mereka. Jika al-khauf hilang, mereka pun tersesat.” (Lihat Rasa’il asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd fil ‘Aqidah, melalui asy-Syamilah)

Macam-macam Al Khouf:

  1. Al khouf ath Thobi’i (Rasa takut bawaan)
  2. Al khouf as Sirri (Rasa takut yang tersembunyi)
  3. Al khouf al Wahmi (Rasa takut halusinasi)

Penulis Al-Ustadz Syafi’i bun Shalih al-Idrus
Majalah Qonitah. Edisi 13/vol.02/1435H-2014M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *