AKHLAK

 

MEMINTA MAAF ATAS KEZALIMAN

Meminta Maaf Atas Kezaliman ❓Pertanyaan: Dahulu ketika saya masih sekolah SMP atau SMA saya pernah atau sering mengganggu teman sekolah,

 

KEWAJIBAN MENJAGA LISAN

⚠️💬 KEWAJIBAN MENJAGA LISAN ❗️❗️ 📢 Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wata’ala dengan senantiasa menjaga lisan kita untuk

 

Lisan Tajam di Dunia Maya

Pertanyaan: Ada seseorang yang dalam kesehariannya dikenal pendiam. Namun, di dunia maya dia dikenal lisannya tajam. Dikatakan sebagai apa orang

 

MENARUH CATATAN TAKLIM DI JOK MOTOR

📒🛵 MENARUH CATATAN TAKLIM DI JOK MOTOR ❓Pertanyaan: Apa hukum meletakkan buku catatan taklim, yang berisi ilmu agama, di jok

 

JANGAN MEREMEHKAN ORANG LAIN

Jangan Meremehkan Orang Lain “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan

  

MIRIS, TOLAK JENAZAH CORONA

MIRIS, TOLAK JENAZAH CORONA ❓Pertanyaan: Ditengah rasa khawatir terus mewabahnya virus Corona, dan terus bertambahnya pasien Corona yang meninggal, kita